Mieczyslaw Warrmus
  jezyk polskijezyk angielski jezyk angielski
Okladka ksiazki - Mieczyslaw Warmus Zycie i praca naukowa
 

Wprowadzenie
Fragmenty biografii

Fragmenty ze wspomnień współpracowników

Zaprezentowana tutaj publikacja jest biografią profesora Warmusa, prekursora polskiej informatyki.

Biografia ta, sporządzona na podstawie oryginalnych dokumentów, przedstawia  44 lata pracy naukowej profesora oraz jego życie rodzinne na tle wydarzeń historycznych w Polsce.

Milowe wydarzenia to II Wojna Światowa, Powstanie Warszawskie, czasy stalinowskie, okres Solidarności a wreszcie w 1985 roku emigracja Profesora  i kontynuowanie pracy naukowej w Australii.

Biografia, wzbogacona o szereg wspomnień współpracowników profesora Warmusa, jest ciekawą lekturą oraz cennym źródłem informacji  z okresu początków rozwoju Informatyki w Polsce.

Fragmenty biografii

...Mieczysław Warmus był jednym z czterech naukowców, a jedynym pośród nich matematykiem, którzy na początku 1948 roku wzięli udział w pierwszym w Polsce seminarium na temat maszyn liczących...

...W 1957 prof. dr Władysław Ślebodziński wymienia M. Warmusa jako pierwszego i dotąd jedynego matematyka polskiego, którego głównym przedmiotem badań jest matematyka stosowana...

...Wiele wczesnych prac profesora zawierało pojęcia matematyczne przedtem nieznane lub nie budzące większego zainteresowania współczesnych mu naukowców. Obecnie właśnie te publikacje są uważane za prekursorskie...

......Najczęściej jednak wymieniane i dyskutowane w ostatnich latach w publikacjach oraz na popularnych akademickich stronach internetowych są dwie prace profesora: Calculus of Approximations (1956) i Approximations and Inequalities in the Calculus of Approximations. Classification of Approximate Numbers (1961)...

...W połowie lat sześćdziesiątych Mieczysław Warmus nawiązuje kontakt z naukowcami z dziedziny medycyny...

Fragmenty ze wspomnień współpracowników

... Latem 1961 roku profesor Warmus uzyskał zgodę Akademii Nauk na kupno maszyny cyfrowej Urał-2 i organizację Centrum Obliczeniowego (CO PAN). We wrześniu 1961 roku powstało Centrum Obliczeniowe Polskiej Akademii Nauk i została kupiona maszyna cyfrowa Urał-2, bez podstawowego oprogramowania. Wtedy Profesor Warmus, Naczelny Dyrektor CO PAN, zainicjował prace związane z oprogramowaniem maszyny Urał-2, zorganizował pracownie programowania, dwa zakłady badań w zakresie modelowania i statystyki, metod numerycznych, grupę inżynierów obsługi maszyny cyfrowej Urał-2 i bibliotekę...

(Prof. dr Tadeusz Styś)

...We wrześniu 1963r. wygłosiłem pierwszy informatyczny referat "zza żelaznej kurtyny" na terytorium USA; w rok po powstaniu, COPAN zaistniał na międzynarodowym forum naukowym. To zaś, że kontakt udało się nawiązać "oddolnie", a nie - jak to było wówczas w zwyczaju - "w ramach" odgórnie dekretowanej i nadzorowanej współpracy, stało się solą w oku serwilistycznego establishmentu akademijnego; po kilku latach miał on wziąć srogi odwet za to i inne "wykroczenia" krnąbrnej placówki i jej Dyrektora...

(Prof. dr hab. Władysław M. Turski)

...W następnych latach prof. Warmus zajął się szeroką problematyką dotyczącą rozpoznawania cukrzycy, stosując ciekawe metody dyskryminacji krzywych cukrowych i skonstruował plastyczny geometryczny model krzywych cukrowych, który pozwalał na wnikliwą diagnostykę zaburzeń cukrzycowych...

(Prof. dr hab. med. Tadeusz Bogdanik)

... I had met Professor Warmus at the Interval Symposium which was held in Seefeld in Tyrol , Aus­tria , May 16 - 19, 1978. I was impressed by his liveliness and originality and I am honored to put his work in a historical context, so far as it is concerned with interval computations...

(Prof. dr Jürgen Garloff)

 


pobierz Pobierz

Copyright © by Jadwiga Dutkiewicz, 2003.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
No part of the book may be reproduced in any form
without the written permission of the copyright owner.

Kontakt/Contact: tsiminska@ozemail.com.au